Documents

Press release: 20110515 15 apr 2011 NED-PAP-ENG

15/04/2011
Het College financieel toezicht (Cft) heeft een positief advies gegeven op de begroting 2011 van Sint Maarten: deze voldoet naar het oordeel van het Cft in voldoende mate aan de normen van artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en...
Sint Maarten

Press release: 20110331 31 mrt 2011 NED-PAP-ENG

31/03/2011
Het College financieel toezicht (Cft) heeft in een brief van 30 maart, conform artikel 14, lid 2, van de Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad geadviseerd een aanwijzig te geven aan het bestuur van Sint Maarten....
Sint Maarten

Press release: 20110328 28 mrt 2011 NED-PAP-ENG

28/03/2011
Cft betreurt het kennelijke gebrek aan samenwerking van Sint Maarten, in het traject om te komen tot een oplossing voor de ontwerpbegroting 2011. De leden van het College financieel toezicht hebben vanochtend tevergeefs zitten wachten op...
Sint Maarten

Press release: 20110314 14 mrt 2011 NED-PAP-ENG

14/03/2011
Op grond van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet) heeft het Cft de door de regering van Curaçao voorgestelde wijziging van de begroting 2011 beoordeeld. Naar de mening van het Cft voldoet de begroting 2011 ook na...
Curaçao

Press release: 20110309 9 mrt 2011 NED-PAP-ENG

09/03/2011
Op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn goedkeuring verleend aan de begrotingen 2011 van de openbare lichamen Bonaire,...
Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Press release: 20110308 8 mrt 2011 NED-PAP-ENG

08/03/2011
Het College financieel toezicht (Cft) heeft kennis genomen van uitspraken van de heer Max Pandt in de media. Deze uitspraken zijn voor rekening van de heer Pandt persoonlijk en geven geen opvatting weer van het College.
Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Press release: 20110303 3 mrt 2011 NED-PAP-ENG

03/03/2011
Het College financieel toezicht (Cft) heeft de afgelopen weken besprekingen gevoerd op Sint Maarten met de Minister-President, de Raad van Ministers en de Minister van Financiën. Hoofdonderwerp van het overleg betrof de voortgang van de begroting...
Sint Maarten

Press release: 20110225 25 feb 2011 NED-PAP-ENG

25/02/2011
Het College financieel toezicht (Cft) heeft deze week gesproken met de Minister van Financiën en de Raad van Ministers van Sint Maarten. Deze besprekingen zijn nog niet afgerond. Zodra dat het geval is en er een advies van het College over het...
Sint Maarten

Press release: 20110221 21 feb 2011 NED-PAP-ENG

21/02/2011
Het College financieel toezicht (Cft) informeert in een persbericht over de wettelijke grondslag en de procedures met betrekking tot de benoeming van leden van het College financieel toezicht (Cft). De raad van ministers van het Koninkrijk besluit...
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Press release: 20110111 11 jan 2011 NED-ENG

11/01/2011
Tijdens de nieuwjaarsbrunch van het College financieel toezicht (Cft) op 11 januari, blikte secretaris Geert Bergsma vooruit op 2011, dat volgens hem er een is van consolidatie van in 2010 in gang gezette wijzigingen, en continuïteit van de...
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Filter results