Legislation

Wijziging Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht incl. memorie van toelichting (2024)

LANDSVERORDENING houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (opname nieuwe begrotingsnormen).

Date

29/11/2023

Islands

Aruba