Dokumentonan

Konseho: Uw reactie op het advies bij de vastgestelde begroting 2024

26/06/2024
Op 29 mei 2024 adviseerde het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bij de vastgestelde begroting 2024 van Sint Maarten. Het Cft deed hierbij zes aanbevelingen om de begroting aan te passen. Het Cft verzocht u om uiterlijk op 12...
Sint Maarten

Konseho: Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2023 Aruba

10/06/2024
Op 27 mei 2024 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Aruba over het vierde kwartaal van 2023. Op basis van deze UR heeft het CAft getoetst in hoeverre Aruba in 2023 voldoet aan het wettelijk kader....
Aruba

Konseho: Reactie op de eerste uitvoeringsrapportage 2024 Curaçao

29/05/2024
Op 15 mei 2024 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Curaçao over het eerste kwartaal van 2024. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op de eerste UR. In bijlage 1 van...
Curaçao

Konseho: Advies bij de vastgestelde begroting 2024 Sint Maarten

29/05/2024
Op 15 mei 2024 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de vastgestelde begroting 2024 (begroting) van Sint Maarten. Dit is bijna een halfjaar na de wettelijke termijn van 15 december 2023. Hierbij ontvangt u het advies...
Sint Maarten

Filtra resultadonan