Legislashon

Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES), inclusief Nota van Toelichting

Besluit van 20 mei 2011, houdende de regels voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES)

Datum

20/05/2010

Islanan

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Dokumentonan

Nederlands