Legislashon

Besluit houdende instemming met het ontwerp voor een Staatregeling van Curaçao

Besluit van 27 september 2010, houdende instemming met het ontwerp voor een Staatsregeling van Curaçao zoals vastgesteld bij de eilandsverordening van de eilandsraad van het eilandgebied Curaçao van 4 september 2010

Datum

27/09/2010

Islanan

Curaçao

Dokumentonan

Nederlands