Legislashon

Besluit houdende instemming met het ontwerp voor een Staatregeling van Sint Maarten

Besluit van 27 september 2010, houdende instemming met het ontwerp voor een Staatsregeling van Sint Maarten zoals vastgesteld bij de eilandsverordening van de eilandsraad van het eilandgebied Sint Maarten van 21 juli 2010 (Ab. 2010, nr. 25)

Datum

27/09/2010

Islanan

Sint Maarten

Dokumentonan

Nederlands