Legislashon

Mandaatbesluit Cft BES

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2010, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, nr. 2010-0000618987, tot vaststelling van een mandaatregeling voor het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Mandaatbesluit Cft BES)

Datum

23/09/2010

Islanan

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Dokumentonan

Nederlands