Legislashon

Wijziging mandaatbesluit Cft BES

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2012, directie BDF, afdeling FIS, nr. 2012-0000246388 tot wijziging van het Mandaatbesluit Cft BES in verband met de mandatering van een bevoegdheid aan de Rijksvertegenwoordiger

Datum

26/04/2012

Islanan

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Dokumentonan

Nederlands