Documents

Advice: Reaction to the first implementation report of 2024

25/06/2024
On June 11th, 2024, the Board of financial supervision of Curacao and Sint Maarten (Cft) received the implementation report (UR) on the first quarter of 2024. This is four weeks after the statutory deadline of May 13th, 2024. With this letter you...
Sint Maarten

Press release: Cft: Adopt budget modification for 2024 without delay

20/06/2024
Sint Maarten stelde de begroting voor 2024 vast op 14 mei 2024. Dit is bijna een halfjaar na de deadline van 15 december 2023. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) maakt zich zorgen over de kwaliteit van de begroting en...
Sint Maarten

Press release: Cft: Saba keeps developing financial management

18/06/2024
Op 18 juni 2024 bracht het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) een bezoek aan Saba. Het college sprak daar met het bestuurscollege over de verdere ontwikkeling van het financieel beheer en de ingezette...
Saba

Advice: Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2023 Aruba

10/06/2024
Op 27 mei 2024 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Aruba over het vierde kwartaal van 2023. Op basis van deze UR heeft het CAft getoetst in hoeverre Aruba in 2023 voldoet aan het wettelijk kader....
Aruba

Advice: Reactie op de eerste uitvoeringsrapportage 2024 Curaçao

29/05/2024
Op 15 mei 2024 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Curaçao over het eerste kwartaal van 2024. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op de eerste UR. In bijlage 1 van...
Curaçao

Advice: Advies bij de vastgestelde begroting 2024 Sint Maarten

29/05/2024
Op 15 mei 2024 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de vastgestelde begroting 2024 (begroting) van Sint Maarten. Dit is bijna een halfjaar na de wettelijke termijn van 15 december 2023. Hierbij ontvangt u het advies...
Sint Maarten

Filter results