Documenten

Advies: 20230915 Advies bij de ontwerpbegroting 2024 Saba

24/10/2023
Op 1 september 2023 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de ontwerpbegroting (OB) voor het begrotingsjaar 2024 van Saba. Met dit schrijven ontvangt u het advies van het Cft bij deze OB. 1 De OB die Saba...
Saba

Advies: 20230928 Advies bij de ontwerpbegroting 2024 Sint Eustatius

24/10/2023
Op 15 september 2023 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de ontwerpbegroting (OB) voor het begrotingsjaar 2024 van Sint Eustatius. Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...
Sint Eustatius

Persbericht: Cft: “Verbetering verankeren”

19/10/2023
Het bestuurscollege van Bonaire staat voor de belangrijke opgave om de gerealiseerde verbeteringen op het terrein van het financieel beheer structureel te verankeren binnen de organisatie van het openbaar lichaam. Dit heeft het College financieel...
Bonaire

Filter resultaten