Persberichten

150925 25 september 2015: Age Bakker (Cft): ‘Samenwerking centraal bij eerste officiële bezoek College Aruba financieel toezicht aan Aruba’ NED-PAP-ENG

Het College Aruba financieel toezicht (CAft) bracht 25 september zijn eerste officiële bezoek aan Aruba na de inwerkingtreding van de Landsverordening tijdelijk financieel toezicht (LAtft). Het bezoek was gericht op het praktisch invulling geven aan de LAtft en het verder uitbouwen van de vertrouwensbasis, aldus voorzitter Age Bakker. Het CAft heeft inmiddels kort na de bekrachtiging van de LAtft door de Staten van Aruba adviezen uitgebracht op de uitvoeringsrapportage van 11 september 2015, ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2014.

Datum

25/09/2015

Eilanden

Aruba

Bestanden

Nederlands