Persberichten

150930 30 september 2015: Age Bakker (Cft): ‘Verbeteringen financieel beheer Bonaire merkbaar’ NED-PAP-ENG

Bonaire ligt na enkele aanpassingen op koers met de uitvoering van de begroting. Het meerjarig plan van aanpak ter verbetering van het financieel beheer wordt door Bonaire voortvarend ten uitvoering gebracht. Hoewel veel verbeteringen nog doorgevoerd moeten worden, constateert het Cft dat vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van de financiële administratie. Het tijdig indienen van deugdelijke rapportages behoeft echter nog de nodige aandacht. Dit kan bijdragen aan een betere sturing van de begroting.

Datum

30/09/2015

Eilanden

Bonaire

Bestanden

Nederlands