Persberichten

151209 9 december 2015: Age Bakker (Cft): ‘Sint Eustatius moet nu actie ondernemen’ NED-PAP-ENG

HetCollege financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 7 december op Sint Eustatius gesproken met het bestuurscollege en de eilandsraad. De zorgen die het Cft tijdens het vorige bezoek heeft geuit betreffende de financiële situatie van het openbaar lichaam zijn nog onverminderd aanwezig. Hoewel er in november alsnog gedeeltelijk aan rapportageverplichtingen is voldaan, dienen de nodige maatregelen op het gebied van financieel beheer en liquiditeit op zeer korte termijn genomen te worden. Langer uitstellen is geen optie meer. Het bestuurscollege en de eilandsraad hebben aangegeven aan de slag te zullen gaan om de bestuurlijke en financiële problematiek op Sint Eustatius het hoofd te bieden.

Datum

09/12/2015

Eilanden

Sint Eustatius

Bestanden

Nederlands