Persberichten

Age Bakker (CAft): “Ondanks inspanningen van Aruba blijft een duurzaam houdbare begroting nog uit”

Op 10, 11 en 14 december was het College Aruba financieel toezicht (CAft) op Aruba. De overleggen die het CAft heeft gehouden stonden voornamelijk in het teken van de uitvoering van de begroting 2015 en de planning rond de vaststelling van de begroting 2016. Daarnaast is door de Dienst Openbare Werken (DOW) een presentatie voor het CAft gehouden over de infrastructurele projecten die in de vorm van publiek-private samenwerking (PPP’s) zijn aangegaan.

Datum

14/12/2015

Eilanden

Aruba

Bestanden

Nederlands