Persberichten

Age Bakker (Cft): “Stap vooruit in kwaliteit van rapportages”

Tijdens het bezoek van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) aan Bonaire zijn de gemaakte stappen in de verbetering van de financiële rapportages nadrukkelijk gespreksonderwerp geweest. Met de derde uitvoeringsrapportage heeft het openbaar lichaam de gevraagde nadere toelichting bij de gepresenteerde cijfers geleverd. Wel zal in de toekomst meer aandacht naar de rechtmatigheid en beleidsmatige aspecten uit moeten gaan. Daarnaast is de begroting 2016 vastgesteld, welke behoedzaam is opgesteld. Voor zowel 2015 als 2016 blijft vanuit het Cft in het bijzonder aandacht voor de liquiditeitspositie van het openbaar lichaam.

Datum

15/12/2015

Eilanden

Bonaire

Bestanden

Nederlands