Persberichten

Age Bakker (Cft): “Begroting Curaçao op orde”

De begroting voor 2016 zoals deze thans in behandeling is zal worden voorzien van een positief advies van het Cft, aangezien de Regering rekening heeft gehouden met de eerdere aanbevelingen van het Cft en de begroting daarmee op orde is. Voor zover het nieuwe regeerakkoord tot budgettaire wijzigingen leidt in de begroting 2016, zal het Cft nader adviseren indien deze niet budgettair neutraal worden verwerkt.

Datum

15/12/2015

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands