Persberichten

Age Bakker (Cft): “LAft-tekortnorm in 2015 gehaald; in 2016 inzetten op structurele versterking overheidsfinanciën”

Op 15 maart 2016 bracht het College Aruba financieel toezicht (CAft), dat sinds 1 augustus 2015 financieel toezicht uitoefent, een bezoek aan Aruba, dat in het teken stond van de verantwoording van de begroting 2015 en de voortgang van de begroting 2016. Volgens CAft voorzitter Age Bakker is het Aruba in 2015 gelukt om de LAft-tekortnorm te halen. Dit hangt wel samen met incidentele meevallers, zodat de structurele opgaven blijven bestaan. Het College heeft gewezen op de noodzaak om in 2016 eerder in het jaar inzichtelijk te maken hoe de financiële situatie van Aruba zich ontwikkelt. Een eerste gelegenheid doet zich voor als in mei een nader advies wordt uitgebracht over de begroting 2016.

Datum

15/03/2016

Eilanden

Aruba

Bestanden

Nederlands