Persberichten

Age Bakker (Cft): “Curaçao moet doorgaan op de ingeslagen weg”

De begroting voor 2016 is door het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) van een positief advies voorzien. Het Cft ziet een realistische begroting en er zijn tekenen van economische groei waar te nemen. Eerder genomen maatregelen bij de sociale fondsen sorteren effect, waarbij wel risico's zichtbaar blijven. In het afgelopen jaar is, naar het zich laat aanzien, een klein overschot op de gewone dienst gerealiseerd. Het Cft adviseerde Curaçao om door te gaan op de ingeslagen weg van realistische ramingen en met het verder verbeteren van het financieel beheer, zodat alle begrotingsstukken tijdig worden behandeld en vastgesteld.

Datum

16/03/2016

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands