Persberichten

160413 13 april 2016: Caribisch deel Koninkrijk op weg naar duurzaam houdbare overheidsfinanciën NED-PAP-ENG

De landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk boeken vooruitgang bij het gezond maken van de overheidsfinanciën. Dat schrijft het College financieel toezicht (Cft) in zijn Jaarverslag over 2015. De leden van het Cft brengen van 11 tot 13 april een werkbezoek aan Nederland. Zij spreken de voorzitters en leden van de Eerste en Tweede Kamer, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaan op bezoek bij de ministeries van BZK en Financiën, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Datum

13/04/2016

Eilanden

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Bestanden

Nederlands