Persberichten

160623 23 juni 2016 Age Bakker: ‘Begroting Aruba ligt min of meer op koers’ NED-PAP-ENG

Tijdens een bezoek aan Aruba op 22 en 23 juni 2016 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) geconcludeerd dat de begrotingsuitvoering min of meer op koers ligt voor de wettelijke tekortnorm van 2,0% van het BBP. Het College benadrukt dat de begroting nog financiële risico’s kent die zij de rest van het jaar nauwlettend zal volgen. Het CAft zal de budgettaire gevolgen van de heropening van de olieraffinaderij nader analyseren als de daartoe benodigde informatie is verkregen. Teneinde duurzaam houdbare overheidsfinanciën te waarborgen adviseert het CAft om een maximum aan beschikbaarheidsvergoedingen voor Public Private Partnership (PPP) projecten van 1,5-2,0% van de collectieve uitgaven aan te houden.

Datum

23/06/2016

Eilanden

Aruba

Bestanden

Nederlands