Persberichten

160929 29 september 2016 Age Bakker (CAft): ‘Neerwaarts bijgestelde economische groeiramingen vormen uitdaging voor begroting’ NED-PAP-ENG

Bij zijn bezoek aan Aruba op 28 en 29 september heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) in het licht van de tegenvallende economische groeicijfers geadviseerd om in de door de regering aangekondigde suppletoire begroting 2016 en Nota van Wijziging 2017 te verzekeren dat de begroting in 2016 en 2017 binnen de in de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) vastgestelde tekortnormen blijft. Uit recente cijfers van de Centrale Bank van Aruba (CBA) blijkt dat zowel de reële als de nominale economische groei al enige tijd stagneren. De binnenkort toegezegde begrotingwijziging 2016 zal nader inzicht moeten verschaffen in hoeverre het negatieve effect van de bijgestelde economische groei op de inkomsten wordt gecompenseerd door de positieve effecten op de gevolgen van de heropening van de olieraffinaderij.

Datum

03/10/2016

Eilanden

Aruba

Bestanden

Nederlands