Persberichten

161207 7 december 2016 Age Bakker (Cft): ‘Veel bereikt, nu het financieel beheer nog up to standard’ NED-PAP-ENG

Tijdens het bezoek aan Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aangegeven dat in de resterende weken moet worden ingezet op het realiseren van de niet-belastinginkomsten om de begroting 2016 sluitend te houden. De uitvoering loopt in grote lijnen volgens de prognoses, maar is wel sterk afhankelijk van binnenkomende baten in het vierde kwartaal. Als de prognose wordt gehaald heeft Curaçao al enkele jaren aan de norm van een sluitende lopende rekening voldaan. Dat is een teken dat de overheidsfinanciën van Curaçao houdbaar van karakter zijn. De uitdaging is vooral om de sociale fondsen sluitend te houden en het financieel beheer up to standard te krijgen. Het Cft vraagt ook aandacht voor de snelle vaststelling van de jaarrekeningen 2012 tot en met 2015.

Datum

09/12/2016

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands