Persberichten

20110309 9 mrt 2011 NED-PAP-ENG

Op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn goedkeuring verleend aan de begrotingen 2011 van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Per brief van 28 februari 2011 is dat aan de eilandsraden van betreffende openbare lichamen bekend gemaakt.

Datum

09/03/2011

Eilanden

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Bestanden

Nederlands