Persberichten

20110515 15 apr 2011 NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht (Cft) heeft een positief advies gegeven op de begroting 2011 van Sint Maarten: deze voldoet naar het oordeel van het Cft in voldoende mate aan de normen van artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. Wel blijft het Cft zorgen houden omtrent de structurele houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Datum

15/04/2011

Eilanden

Sint Maarten

Bestanden

Nederlands