Persberichten

20120313 13 mrt 2012: halfjaarsrapportage Curaçao en Sint Maarten NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht (Cft) signaleert in de zesde halfjaarrapportage dat Curaçao en Sint Maarten de komende jaren nog voor de nodige uitdagingen staan om de overheidsfinancien op orde te houden en het financieel beheer te verbeteren, buiten de uitdagingen die de economieën ondervinden van de internationale conjunctuur. Curaçao zal moeten laten zien dat de ambitieuze hervormingsplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, terwijl Sint Maarten nog een flinke slag moet maken met het in kaart brengen van de effecten van de vergrijzing op de meerjarige overheidsfinanciën. Daarbij moeten beide landen, maar vooral Sint Maarten, flinke stappen zetten in het verbeteren van het financieel beheer. Dit is erg belangrijk, aangezien deugdelijk financieel beheer een noodzakelijke voorwaarde is voor zorgvuldig begrotingsbeleid.

Datum

13/03/2012

Eilanden

Curaçao, Sint Maarten

Bestanden

Nederlands