Persberichten

20120609 9 juni 2012: Curaçao moet omvangrijk tekort in 2012 wegwerken NED-PAP

Het College financieel toezicht (Cft) heeft in het kader van zijn toezichthoudende taak deze week een bezoek gebracht aan Curaçao. Het College heeft gesproken met de Gouverneur, de Minister-President, de Minister van Financiën, de Raad van Ministers en de commissie Financiën van de Staten. Tijdens het bezoek aan Curaçao heeft het College zijn bezorgdheid geuit over de overheidsfinanciën van het land: de situatie is ernstig. De overheidsfinanciën vertonen over 2012 een tekort omdat de structurele hervormingen vertraagd zijn. Het tekort over 2011 moet gecompenseerd worden. De BRK-middelen (Belastingregeling voor het Koninkrijk) zijn daartoe ontoereikend. Zonder nader beleid zal verder worden ingeteerd op het vermogen en de reserves van Curaçao. Dat moet voorkomen worden. In 2012 zullen daarom omvangrijke ombuigingen plaats moeten vinden.

Datum

09/06/2012

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands