Persberichten

20120627 27 juni 2102: Cft past mediabeleid aan NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft als één van haar kernwaarden transparantie. Openbaarheid en daardoor controleerbaarheid van bestuur is een essentieel aspect van deugdelijk bestuur. Vanuit die kernwaarde en binnen de procedurele kaders van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten voert het Cft haar mediabeleid. In de wet is vastgelegd dat openbaarmaking van adviezen plaats vindt op het moment dat begrotingen of rapportages naar de Staten worden gestuurd en daarmee onderdeel uitmaken van het publieke debat in de volksvertegenwoordigingen van de landen en de openbare lichamen.

Datum

27/06/2012

Eilanden

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Bestanden

Nederlands