Persberichten

20120903 3 september 2012: Ontwijken toezicht bedreiging financiële stabiliteit NED-PAP-ENG

Het strict hanteren van de bepalingen uit de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, leidt tot een grotere inzet van financiële instrumenten en geldstromen buiten de begroting om, via overheidsvennootschappen, stichtingen of speciaal daartoe in het leven geroepen fondsen. Hiermee kan weliswaar, in enge zin, voldaan blijven worden aan de Rijkswet, maar de financiële stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten kan er wel door bedreigd worden. Bovendien komt hierdoor het budgetrecht van de Staten in het geding. Dit concludeert het College financieel toezicht in zijn zevende halfjaarrapportage.

Datum

03/09/2012

Eilanden

Curaçao, Sint Maarten

Bestanden

Nederlands