Persberichten

20130118 18 januari 2013: Cft: ‘Financieel gaat het de goede kant op, verbeteringen in het financieel beheer blijven nodig’ NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) constateert dat kan worden vastgesteld dat op het terrein van de begrotingsprocessen door de openbare lichamen belangrijke vorderingen zijn gemaakt en dat het financiële toezicht zijn vruchten afwerpt. Het financiële beheer blijft echter kwetsbaar. Dit schrijft het Cft in de achtste halfjaarrapportage die op 15 januari is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Datum

18/01/2013

Eilanden

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Bestanden

Nederlands