Persberichten

20130129 29 januari 2013: Cft: ‘Begroting Curaçao 2013 valt of staat met tijdige invoering van de maatregelen’ NED-PAP

Het College financieel toezicht (Cft) heeft deze week een bezoek gebracht aan Curaçao en heeft gesproken met de Gouverneur, de Minister-President, de Minister van Financiën, de Raad van Ministers en de commissie Financiën van de Staten. Het laatste officiële bezoek van het College dateerde van juni vorig jaar. In de tussentijd is er veelvuldig contact geweest tussen het Cft en het ministerie van Financiën hetgeen heeft geresulteerd in een meerjarig risicobeeld waarin bij ongewijzigd beleid de tekorten zouden oplopen van 350 miljoen in 2013 naar 500 miljoen in 2016. Om deze tekorten om te buigen is een omvangrijk pakket aan maatregelen voorgesteld en verwerkt in de begroting 2013.

Datum

29/01/2013

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands