Persberichten

20130325 25 maart 2013: Cft: ‘Meer inzicht in overheidsfinanciën, maar nog steeds geen gecontroleerde jaarrekeningen’ NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) constateert dat in de tweede helft van 2012 voor beide landen meer inzicht is ontstaan in de uitdagingen voor de overheidsfinanciën. Hierdoor is de urgentie van het nemen van ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen in beide landen duidelijk geworden. Tevens blijkt uit de achtste halfjaarrapportage dat in het financieel beheer nog veel verbeteringen nodig zijn. Geen van beide landen heeft tot nu toe in een gecontroleerde jaarrekening verantwoording aan het parlement afgelegd over de besteding van de belastinggelden vanaf 10 oktober 2010.

Datum

25/03/2013

Eilanden

Curaçao, Sint Maarten

Bestanden

Nederlands