Persberichten

20130410 10 april 2013: Cft: ‘Curaçao voldoet grotendeels aan de aanwijzing’ NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht (Cft) is van oordeel dat de begroting 2013 van Curaçao op dit moment voldoet aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. In dit oordeel heeft het Cft een aantal factoren meegewogen, waaronder de aanwijzing. Het Cft concludeert dat in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan de aanwijzing, maar nog niet volledig. Aan vier van de zes onderdelen is voldaan. Over de dekking van tekorten uit voorgaande jaren is een afspraak met de regering gemaakt, de vacaturestop blijft gehandhaafd. Er is voldoende vertrouwen ontstaan om het afsluiten van leningen voor investeringen in principe weer mogelijk te maken, mits de in de begroting voorgenomen maatregelen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Datum

10/04/2013

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands