Persberichten

20130605 5 juni 2013: Cft: ‘Behoedzaam budgettair beleid blijft geboden’ NED-PAP

Het College financieel toezicht (Cft) heeft deze week een bezoek gebracht aan Curaçao en heeft gesproken met de Gouverneur, de Minister-President, de Ministers van Financiën en van Gezondheidszorg, Milieu en Natuur, de Raad van Ministers en de commissie Financiën van de Staten. Het vorige bezoek dateerde van januari 2013. Sinds dat bezoek is de begroting 2013 vastgesteld en door het Cft van een positief advies voorzien. Daarnaast heeft Curaçao voldaan aan vier van de zes voorwaarden uit de aanwijzing. Vooralsnog blijft de vacaturestop van kracht en moeten tekorten uit voorgaande jaren nog worden gecompenseerd.

Datum

05/06/2013

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands