Persberichten

20130827 27 augustus 2013: Cft: ‘Positief financieel resultaat, maar verbetering begrotingsprocessen noodzakelijk’ NED-PAP-ENG

De openbare lichamen Bonaire en Saba hebben 2012 met een positief resultaat afgesloten en hebben daarmee de reserves kunnen versterken. De vooruitgang op het terrein van het financieel beheer en de begrotingsprocessen biedt voor de drie openbare lichamen echter nog een gemengd beeld.

Datum

27/08/2013

Eilanden

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Bestanden

Nederlands