Persberichten

20130906 6 september 2013: De heer Max Pandt treedt terug als lid Cft BES NED-PAP-ENG

Sinds 2008 is de heer Th. M. Pandt, bekend als Max Pandt, op grond van het Besluit tijdelijk financieel toezicht BES benoemd tot lid van het College financieel toezicht op voordracht van de toenmalige eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Bij de inwerkingtreding van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) is deze benoeming verlengd. De heer Pandt heeft aan Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd dat hij in oktober, als zijn benoeming vervalt, niet nogmaals voor verlenging in aanmerking wil komen. Hij zal zich dan ook terugtrekken als lid van het Cft BES.

Datum

06/09/2013

Eilanden

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Bestanden

Nederlands