Persberichten

20130925 25 september 2013: Het bereiken van een gezonde financiële positie is voor zowel Curaçao als voor Sint Maarten een grote uitdaging NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht Curaçao & Sint Maarten (Cft) constateert in zijn halfjaarrapportage over de eerste zes maanden van dit jaar dat zowel Curaçao als Sint Maarten geconfronteerd zijn met grote uitdagingen om de overheidsfinanciën structureel in evenwicht te brengen. Curaçao heeft daartoe omvangrijke maatregelen doorgevoerd. Op Sint Maarten zijn voorgenomen inkomstenverhogende maatregelen uiteindelijk niet doorgevoerd waardoor een evenwichtige begroting 2013 in het eerste halfjaar niet gerealiseerd is. Niet alleen Sint Maarten, ook Curaçao schiet nog tekort in een tijdige opstelling of vaststelling van begrotingsstukken en een tijdige verantwoording over de overheidsfinanciën aan de Staten. Het financieel beheer behoeft op beide landen dan ook nog de nodige verbeteringen.

Datum

25/09/2013

Eilanden

Curaçao, Sint Maarten

Bestanden

Nederlands