Persberichten

20140508 8 mei 2014: Age Bakker: ‘Extra maatregelen niet nodig, maar voorgenomen regeringsbeleid wel uitvoeren’ NED-PAP

Age Bakker, voorzitter van het College financieel toezicht (Cft): ‘De eerste resultaten over 2013 en de uitvoering van de begroting 2014 laten een positief beeld zien. Het Cft heeft onlangs ingestemd met het afsluiten van een lening ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis. Met het voldoen aan de aanwijzing is dit mogelijk geworden’. Het Cft signaleert echter risico’s die in 2015/2016 kunnen leiden tot tekorten op de begroting. Het Cft roept daarom op om de voorgenomen maatregelen op het terrein van het overheidsapparaat uit te voeren en vraagt aandacht voor de financiële situatie van enkele overheidsvennootschappen.

Datum

08/05/2014

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands