Persberichten

20140904 4 september 2014: Age Bakker (Cft): ‘Een goed financieel beheer van groot belang voor openbaar lichaam Bonaire’ NED-PAP-ENG

De komende maanden zijn voor het openbaar lichaam Bonaire cruciaal om de financiële administratie en in bredere zin het financieel beheer op orde te krijgen. Begin dit jaar is gestart met een meerjarig verbeterplan financieel beheer, het Cft heeft in overleg met het openbaar lichaam benadrukt dat de daarin opgenomen stappen, conform eerder gemaakte afspraken daarover, voortvarend ter hand dienen te worden genomen.

Datum

04/09/2014

Eilanden

Bonaire

Bestanden

Nederlands