Persberichten

20141210 10 december 2014: Age Bakker (Cft) over begroting 2015 Curaçao: ‘Oplossing financiële problemen bij sociale fondsen en overheidsNV’s noodzakelijk’ NED-PAP-ENG

Ondanks de enorme inzet van Curaçao de afgelopen periode om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, ziet het Cft nog een aantal uitdagingen voor de komende periode. Vooral op het gebied van de sociale fondsen en de overheidsvennootschappen dienen belangrijke stappen te worden gezet om de overheidsbegroting structureel houdbaar te maken: ‘We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet’.

Datum

10/12/2014

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands