Persberichten

20150224 24 februari 2015: Age Bakker (Cft): ‘Betalingsachterstanden aan SZV en APS moeten spoedig worden voldaan’ NED-PAP-ENG

De deadline van 31 januari voor het vaststellen van de begroting over 2015 van Sint Maarten is gehaald. Het Cft concludeert echter dat niet alle aanbevelingen op de conceptbegroting zijn verwerkt. Het begrote inkomensniveau van ANG 445 miljoen is hoger dan het geadviseerde bedrag van ANG 426 miljoen, de reeds lang uitstaande betalingsachterstanden aan de SZV en de APS zijn nog niet voldaan en de tekorten van voorgaande jaren zijn nog niet gecompenseerd. Het Cft heeft constructieve gesprekken gevoerd met de overheid hoe deze resterende aandachtspunten op te lossen.

Datum

24/02/2015

Eilanden

Sint Maarten

Bestanden

Nederlands