Persberichten

20150312 12 maart 2015: Cft: ‘Begrotingsdiscipline neemt toe, noodzaak om risico’s voor de begroting te beperken blijft volop aanwezig’ NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht (Cft) Curaçao en Sint Maarten constateert in de tweede halfjaarrapportage over 2014 dat de begrotingsdiscipline in beide landen is toegenomen. Voor Curacao heeft dit zich vertaald naar een overschot op de gewone dienst en voor Sint Maarten naar een gering tekort van circa ANG 8 miljoen. Tegelijkertijd nemen de risico’s buiten de directe invloedsfeer van de overheid toe. Voorzitter Age Bakker: “We zien in beide landen een betere beheersing in de uitvoering van de begroting, maar er blijven wel risico’s bij met name de overheidsvennootschappen en sociale fondsen.”.

Datum

12/03/2015

Eilanden

Curaçao, Sint Maarten

Bestanden

Nederlands