Persberichten

20150319 19 maart 2015: Cft: ‘Elk openbaar lichaam kent eigen tempo in verbetertrajecten, intensiteit van toezicht wordt daar mede door bepaald’

Volgens de 2e halfjaarrapportage over 2014 van het College financieel toezicht (Cft) ontwikkelen de openbare lichamen zich in verschillende snelheden. Bonaire heeft soms moeite het begrotingsproces onder controle te houden, Sint Eustatius worstelt met interne procedures terwijl Saba snel een goedkeurende accountantsverklaring verwacht. Voorzitter Age Bakker: “Er is in toenemende mate een gedifferentieerde vorm van toezicht op de openbare lichamen noodzakelijk.”

Datum

19/03/2015

Eilanden

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Bestanden

Nederlands