Persberichten

20150626 26 juni 2015: Age Bakker (Cft): ‘Een goed financieel beheer van groot belang voor Bonaire’ NED-PAP-ENG

De begroting van Bonaire ligt redelijk op koers, maar vervult nog te weinig de functie van sturingsinstrument doordat gedurende het jaar grote wijzigingen worden aangebracht. Bonaire staat daarom voor de taak het financieel beheer beter op orde te krijgen. Vorig jaar is gestart met een meerjarig verbeterplan financieel beheer. Met het bestuurscollege is afgesproken dat alle knelpunten uiterlijk eind 2016 zijn opgelost.

Datum

26/06/2015

Eilanden

Bonaire

Bestanden

Nederlands