Persberichten

20150701 1 juli 2015: Age Bakker (Cft): ‘Gezondmaking financiële situatie en verbetering financieel beheer noodzakelijk’ NED-PAP-ENG

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius and Saba (Cft) heeft op 26 juni op Sint Eustatius gesprekken gevoerd met het nieuw aangetreden bestuurscollege en de leden van de nieuwe eilandsraad. Tijdens het overleg is gesproken over de zorgwekkende financiële situatie van het openbaar lichaam en hoe deze zo snel mogelijk weer gezond gemaakt kan worden. Tevens is gesproken over het instellen van een expertgroep om het financieel beheer op orde te krijgen. Voorzitter Age Bakker heeft aangegeven dat de prioriteit nu ligt bij een vastgestelde jaarrekening over 2014 en een sluitende begroting 2015.

Datum

01/07/2015

Eilanden

Sint Eustatius

Bestanden

Nederlands