Persberichten

20150828 28 augustus 2015: Publicatie 1e halfjaarrapportage 2015 College financieel toezicht BES NED-PAP-ENG

In de eerste helft van 2015 hebben de openbare lichamen grote moeite gehad met het tijdig voldoen aan hun rapportageverplichtingen. Alleen Bonaire is het gelukt om tijdig een door de eilandsraad vastgestelde jaarrekening 2014 in te dienen. Bonaire en Saba hebben 2014 met een positief resultaat afgesloten. Op het gebied van financieel beheer zijn vooral op Saba verbeteringen zichtbaar. Op Bonaire is er vanuit het bestuurscollege en het Cft veel aandacht voor het financieel beheer. Sint Eustatius is door de minister van BZK onder verscherpt bestuurlijk toezicht gesteld. Saba heeft als eerste openbaar lichaam een goedkeurende accountantsverklaring, terwijl Sint Eustatius een aanwijzing heeft gekregen.

Datum

28/08/2015

Eilanden

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Bestanden

Nederlands