Adviezen

20231018 Advies op basis van artikel 11 lid 2 LAft bij de vastgestelde begrotingswijziging 2023 Aruba

Op 4 oktober 2023 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de vastgestelde Landsverordening tot wijziging van de begroting 2023 van Aruba (BW). Hierbij ontvangt u het advies van het CAft bij deze BW.

Datum

15/11/2023

Eilanden

Aruba