Adviezen

20231020 Advies bij de amendering van de eerste en tweede begrotingswijziging 2023 en de amendering en nota van wijziging bij de ontwerpbegroting 2024 Bonaire

Advies bij de amendering van de eerste en tweede begrotingswijziging 2023 en de amendering en nota van wijziging bij de ontwerpbegroting 2024 van het openbaar lichaam Bonaire

Datum

11/11/2023

Eilanden

Bonaire