Adviezen

20231109 Reactie op de derde uitvoeringsrapportage en advies derde begrotingswijziging 2023 Saba

Op 30 oktober 2023 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Saba over het derde kwartaal van 2023. De derde UR bevat de derde ontwerpbegrotingswijziging (OBW). Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op deze UR en het advies bij de derde OBW 2023.

Datum

13/11/2023

Eilanden

Saba