Adviezen

20231122 Reactie derde uitvoeringsrapportage en advies tweede ontwerpbegrotingswijziging 2023 Sint Eustatius

Op 8 november 2023 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de derde uitvoeringsrapportage (UR) en de tweede ontwerpbegrotingswijziging (OBW) over het begrotingsjaar 2023 van Sint Eustatius. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op de derde UR en het advies bij de tweede OBW 2023. In bijlage 1 van deze brief vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing bij deze reactie.

Datum

14/12/2023

Eilanden

Sint Eustatius