Adviezen

20231201 Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2023 Sint Maarten

Op 17 november 2023 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de uitvoeringsrapportage (UR) over het derde kwartaal van 2023. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op deze UR. In bijlage 1 van deze brief vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing bij deze reactie.

Datum

05/12/2023

Eilanden

Sint Maarten